9 thoughts on “ Luopumus ”

  1. Suomi: ·antaa pois jotakin, jonka omistaa; jättää jotakin, jonka haluaisi omistaa; jättää virka tai asema; lopettaa jonkin tekeminen, tavoittelu Luovuin omaisuudestani. Luovuin yrittämästä. Kuningas luopui kruunusta. – Kuningas luopui kuninkuudestaan.··↑ Kaisa Häkkinen. Nykysuomen etymologinen sanakirja. Juva: WSOY,
  2. Mitä luopumus tarkoittaa? Luopumuksella (apostasia) tarkoitetaan Strongs’ ἀποστασία, a falling away, defection, apostasy; in the Bible namely, from the true religion. Luopumus on siis siirtymistä pois oikeasta uskosta, siitä apostolisesta uskosta mitä apostolit opettivat Jeesuksen Kristuksen käskystä. Poikkeaminen ilmenee.
  3. Lopunajan luopumus ei ole fundamentalistien mielikuvituksen tuote; se on Raamatun oppi. Uuden Testamentin profetia kuvaa kahta erillistä ”kristillisyyden” uomaa toimimassa rintarinnan läpi seurakunta-ajan. Ensiksi, on oleva todellisia apostolisia seurakuntia, joita vastaan helvetin portit ei tule voittamaan.
  4. luopumus { noun } renunciation of set of beliefs. True to this prophecy, within three centuries the great apostasy took place. Tämän ennustuksen mukaisesti tapahtui suuri luopumus kolmen vuosisadan kuluessa. Copy to clipboard; Details / edit; parmalmchysitarisoquatthochcudaro.xyzinfo luopuminen.
  5. LUOPUMUS Luopumusta vastaava kreikankielinen sana (a·po·sta·siʹa) on johdettu verbistä a·fiʹstē·mi, joka merkitsee kirjaimellisesti ’astua syrjään jostakin’. Substantiivi sisältää ajatuksen ’hylkäämisestä, jättämisestä tai kapinasta’ (Ap , Rbi8, alav.).
  6. Apr 15,  · The renunciation of a belief or set of beliefs. Synonyms: backsliding, conversion, deconversion , James Anthony Froude, History of England from the Fall of Wolsey to the Death of Elizabeth, page The King of Navarre suddenly abandoned his party and went over to the Catholics. The explanation of his apostasy was as simple as it was base: Navarre.
  7. Artikkelit aiheesta luopumus, kirjoittanut Mauno Mattila. Läntisellä naapurimaallamme Ruotsilla on ollut merkittävä kristillinen historia, johon kuuluu sellaisiakin kristillisiä vaikuttajia kuin C.O. Rosenius () ja Lewi Pethrus (), mutta valitettavasti viime vuosikymmeninä merkittävin hengellinen vaikuttaja on ollut Ulf Ekman ja hänen synnyttämä Livets Ord (suom.
  8. Luopumus Vastaava kreikan sana apostasía on johdettu verbistä, joka merkitsee kirjaimellisesti ’astua syrjään jostain’. Substantiivi merkitsee ’hylkäämistä’, ’jättämistä’ tai ’kapinaa’. Raamatun kreikkalaisissa kirjoituksissa luopumus yhdistetään useimmiten niihin, jotka hylkäävät oikean palvonnan.
  9. Seurakunnan luopumus Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *