8 thoughts on “ De Sociale Werkplaats - Ze Is Een Hoer (Vinyl) ”

  1. Een sociale werkplaats stelt mensen tewerk die gedurende lange tijd geen job vonden in een regulier bedrijf. Ze worden intensief begeleid in hun specifieke taken die ontwikkeld zijn naar hun eigen vermogen en kwaliteiten. Op die manier vinden ze in de sociale werkplaats niet alleen een baan en een inkomen, maar ook terug zelfvertrouwen en een.
  2. Apr 20,  · In Nederland hebben we de Wet Sociale Werkvoorziening, bedoeld om arbeids-gehandicapten aan een baan te helpen. Dat klinkt mooi, maar in de praktijk is het veelal niet meer dan gelegaliseerde uitbuiting van arbeidsgehandicapten, Arbeidseinsatz met een .
  3. Apr 02,  · De OR vraagt zich af waar dat geld is gebleven. Daarom stelt de ondernemingsraad die vraag aan de directie van de sociale werkplaats. De OR wil dat de directie uitgaven onderbouwt met offertes en facturen. Ook is de OR benieuwd naar de resultaten die tot nu toe zijn geboekt met de investeringen. Lees dit artikel op de website van De Limburger.
  4. Door de bezuinigingen moet de sociale werkvoorziening steeds commerciëler gaan draaien. Gevolg: uitstoot van (geestelijk) gehandicapten, voor wie de sociale werkvoorziening oorspronkelijk bedoeld was. Instroom van WAO-ers. DRAAIBOEK sociale werkplaatsen. COR + TUNE. Kopfragment A = NA geluid soc werkpl + jongen die vertelt dat het steeds vlugger moet. in: Theo (cross op
  5. Als ze bij een bedrijf horen dat je van de sociale werkplaats komt, pesten ze je weg.'' Ze zitten aan tafels, met stapels kleine buisjes. Of ze werken aan grote apparaten.
  6. de bestaande sociale werkplaats, zodat er een sociale werkplaats nieuwe stijl komt. De heer Gijs van Dijk (PvdA): De Sociaal-Economische Raad maakt zich zorgen, want we zien inmiddels dat sommige gemeenten afscheid nemen van sociale werkplaatsen, terwijl de Sociaal-Economische Raad met de heer Raemakers zegt dat we ze juist zo hard nodig hebben.
  7. Wat een mooi plan van de VVD Arnhem. Sociale werkplaatsen gaan legaal wiet kweken voor coffeeshops. Daar valt niets meer aan toe te voegen. Dat is toevallig! Laten wij nou net met de gedachten spelen om een sociale werkplaats te beginnen. Aanhang genoeg. L.
  8. De SP en de vakbonden – die steeds meer met elkaar verweven raken – schreeuwen moord en brand over de bezuinigingen op de sociale werkplaats. Nederland gaf in een slordige 2,4 miljard uit in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en behoort daarmee tot de top van Europa. Deze uitgaven behalen niet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *